Weterynaria

wyślijdrukujpdf


Żelazo – ferrozyna

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – ferrozyna, 560 nm W zestawie zawarty jest standard.

Żelazo – chromazurol

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna - chromazurol B, 625 nm W zestawie zawarty jest standard.

Zdolność wiązania żelaza TIBC

Zestaw dwuskładnikowy, chlorek żelazowy, węglan wodorotlenku magnezu

Wapń Arsenazo

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – Arsenazo III, 650 nm W zestawie zawarty jest standard.

Wapń - MTB

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – błękit metylotymolowy, 610 nm W zestawie zawarty jest standard.

Triglicerydy

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – oksydaza/peroksydaza, 500 nm W zestawie zawarty jest standard.

Mocznik / Bun UV

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna ureaza/GDH, 340nm W zestawie zawarty jest standard.

Mocznik / Bun KOLOR

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – ureaza/salicylan, 600 nm W zestawie zawarty jest standard.

Magnez

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna - błękit ksylidylu, 520 nm W zestawie zawarty jest standard.

Lipaza KOLOR

Zestaw dwuskładnikowy, odczynniki gotowe do użycia, met. kolorymetryczna – 570 nm W zestawie zawarty jest standard.

Kwas moczowy

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – urykaza/peroksydaza, 520 nm W zestawie zawarty jest standard.

Kreatynina

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – kwas pikrynowy, 500 nm W zestawie zawarty jest standard.

Kinaza kreatynowa –MB (CK-MB)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Kinaza kreatynowa (CK)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Glukoza

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna - oksydaza/peroksydaza, 500 nm W zestawie zawarty jest standard.

Gamma glutamylotransferaza (GGT)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 405 nm

Fruktozaimna

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kinetyczna - NBT, 530 nm W zestawie zawarty jest standard.

Fruktoza

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – heksokinaza / izomeraza fosfoglukozowa, 340 nm W zestawie zawarty jest standard.

Fosforan pirydoksalu

Odczynnik dodatkowy do ALT i AST – metod zalecanych przez IFCC

Fosfor

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – fosforomolibdenian, 340 nm W zestawie zawarty jest standard.

Fosfataza kwaśna ( ACP )

Zestaw do oznaczania fosfatazy kwaśnej całkowitej i niesterczowej, met. kinetyczna – naftylofosforan, 405 nm

Fosfataza alkaliczna (ALP) DEA

Odczynniki ciekłe, bufor DEA, met. kinetyczna, 405 nm

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) - IFCC

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – pirogronian, 340 nm

Deaminaza adenozynowa (ADA)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. kinetyczna – dehydrogenaza adenozyno-glutaminianowa, 340 nm

Cytrynian

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – liaza cytrynianowa / dehydrogenaza jabłczanowa, 340 nm W zestawie zawarty jest standard.

Cholinoesteraza

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – butyrylotiocholina, 405 nm

Cholesterol LDL odczynnik strącający

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia – siarczan poliwinylu / glikol polietylenowy

Cholesterol LDL Direct

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, met. bezpośrednia – detergent, 540 nm W zestawie zawarty jest kalibrator.

Cholesterol HDL Direct

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, met. Bezpośrednia – detergent, 600 nm W zestawie zawarty jest kalibrator.

Cholesterol HDL (zestaw)

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, met. strąceniowa – fosforowolframian/Mg++, 500 nm W zestawie zawarty jest standard.

Cholesterol HDL - odczynnik strącający

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia – fosforowolframian/Mg++ W zestawie zawarty jest standard.

Cholesterol

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – oksydaza/peroksydaza, 500 nm

Bilirubina całkowita i bezpośrednia

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna - kwas sulfanilowy, 540 nm

Bilirubina całkowita

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna - kwas sulfanilowy, 540 nm

Bilirubina bezpośrednia

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna - kwas sulfanilowy, 540 nm

Białko w moczu i PMR

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. Kolorymetryczna - czerwień pirogalolu, 600 nm

Białko całkowite

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna, biuretowa, 545 nm

Aminotransferaza asparaginowa (AST/GOT)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Albumina

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – zieleń bromokrezolowa, 630 nm

α-Amylaza trzustkowa

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, met. kinetyczna, inmunosupresja, 405 nm

α-Amylaza EPS - IFCC

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna

α-Amylaza direct substrate

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia

Transferyna

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm

Składnik dopełniacza C4

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Składnik dopełniacza C3

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Prealbumina

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, NOWOŚĆ

Immunoglobulina M (IgM)

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Immunoglobulina G (IgG)

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm

Immunoglobulina A (IgA)

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Hemoglobina A1c

Zestaw na analizatory automatyczne, dostępne aplikacje na większość analizatorów biochemicznych.

Ferrytyna

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm

Czynnik reumatoidalny (RF)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 650 nm.

Białko C-reaktywne (CRP) - hs

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa WYSOKA CZUŁOŚĆ, 540 nm.

Białko C-reaktywne (CRP)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm.

Apolipoproteina B (Apo B)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Apolipoproteina A-I (Apo A-I)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Antytrombina III

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Albumina w moczu (mikroalbuminuria)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm.

β2-Mikroglobulina

Met. turbidymetryczna, ilościowa.

α1 – Kwaśna glikoproteina

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa.

Anty-streptolizyna O (ASO)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm.

Metanefryny

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna, PISANO. W zestawie zawarty jest standard.

Kwas wanilino-migdałowy

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna W zestawie zawarty jest standard.

Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna W zestawie zawarty jest standard.

Kwas 5-aminolewulinowy (ALA)/Porfobilinogen (PBG)

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna W zestawie zawarty jest standard ALA.

Hemoglobina A1C

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna, niezależna od temperatury, zestaw nie wymagający kalibracji

17-Ketosteroidy

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna, ZIMMERMANN W zestawie zawarty jest standard.

17-Hydroksy-kortikosteroidy

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna, PORTER-SILBER. W zestawie zawarty jest standard.

Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA

Tarczyca małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwko nDNA / AMA / ASMA

Crithidia luciliae/nerka szczura/żołądek szczura. Same szkiełka z substratem.

Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE

Crithidia luciliae IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym AStMA

Mięśnie poprzecznie prążkowane szczura. Same szkiełka z substratem.

Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA

Żołądek szczura FITC/Evans (R) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy AACA

Nadnercze małpy Same szkiełka z substratem

Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA

Trzustka małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną

Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA

Przełyk małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną

Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA

Przełyk małpy FITC/Evans - IgA Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej GBMA

Nerka małpy Same szkiełka z substratem

Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA

Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA

Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM

Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA

Przeciwciała przeciwko AMA / ASMA / APCA

Nerka/żołądek szczura FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami AMA, ASMA

Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA

Przełyk małpy IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2

Komórki HEp-2 IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (DUO) – HEp-2/ML

Komórki HEp-2/wątroba małpy Same szkiełka z substratem

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA - RL

Wątroba szczura FITC/Evans (R) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA

Nerka szczura FITC/Evans (R) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

HELENA THROMBOPLASTIN-LI

Ciekła tromboplastyna do oznaczania czasu protrombinowego (PT), ISI bliskie 1.0 - Stabilność tromboplastyny po otwarciu fiolki 1 miesiąc w temp. 2...6°C. - Możliwość przygotowania dowolnych ilości odczynnika roboczego (tromboplastyna + chlorek wapnia 1:1); stabilność odczynnika roboczego 10 dni w temp. 2...6°C. - Zestaw o najdłuższej stabilności na rynku.

FIBRYNOGEN (ZESTAW) AC 4, Seria C

Zestaw do oznaczania fibrynogenu: trombina , bufor , kalibrator. - Stężenie trombiny (50 jedn./ml)

FIBRYNOGEN (ZESTAW)

Kompletny zestaw do oznaczania fibrynogenu: trombina, bufor weronalowy, kalibrator , kaolin. - Wysokie stężenie trombiny (100 jedn./ml) Stabilność rozpuszczonego odczynnika – 7 dni w temp. 2...6°C lub 1 miesiąc w temp. -20°C

FIBRYNOGEN (ODCZYNNIK)

Odczynnik (trombina) do oznaczania fibrynogenu. - Wysokie stężenie trombiny (100 jedn./ml) - Stabilność rozpuszczonego odczynnika – 7 dni w temp. 2...6°C

CZAS TROMBINOWY (TT)

Odczynnik do oznaczania czasu trombinowego • Niskie stężenie trombiny - 3 jedn./ml • Czułość na stężenia fibrynogenu < 70 mg/dl

APTT-SiL PLUS

Zestaw do oznaczania APTT, liofilizat, aktywator- krzemionka, chlorek wapnia w zestawie. Czuły na antykoagulant tocznia. Stabilność odczynnika po otwarciu 30 dni w temp. 2...8°C.

APTT-SiL MINUS

Zestaw do oznaczania APTT, odczynnik ciekły, aktywator – krzemionka , chlorek wapnia w zestawie. Zestaw przeznaczony do oznaczeń czynników krzepnięcia Stabilność odczynnika po otwarciu 30 dni w temp. 2...8°C.

APTT-ES

Zestaw do oznaczania APTT, odczynnik ciekły, aktywator - kwas elagowy, chlorek wapnia w zestawie. - Stabilność odczynnika przechowywanego w temp. 2...6°C do daty ważności.

HELENA D-DIMER

Lateksowy półilościowy test aglutynacyjny do oznaczania D-dimerów w surowicy lub osoczu. Kompletny zestaw z kontrolami, mieszadełkami i kartami testowymi.

Auto Red D-DIMER 700

Metoda turbidymetryczna ilościowa – 650-700 nm. Zestaw przeznaczony m.in. na analizatory automatyczne produkcji: Sysmex, Behnk (Thrombolyzer), Roche (Hitachi). Lateks, bufor i diluent gotowe do użycia i stabilne do daty ważności.

Auto Blue D-DIMER 400

Metoda turbidymetryczna ilościowa – 400 nm. Zestaw przeznaczony m.in. na analizatory koagulologiczne produkcji: Helena (AC-4), Helena Seria C, Stago, IL. Lateks, bufor i diluent gotowe do użycia i stabilne do daty ważności.

Czynnik XII

Osocze substratowe z niedoborem czynnika XII (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik XI

Osocze substratowe z niedoborem czynnika XI (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik X

Osocze substratowe z niedoborem czynnika X (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik VIII

Osocze substratowe z niedoborem czynnika VIII (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik VII

Osocze substratowe z niedoborem czynnika VII (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik V

Osocze substratowe z niedoborem czynnika V (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik IX

Osocze substratowe z niedoborem czynnika IX (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik II

Osocze substratowe z niedoborem czynnika II (uzyskane drogą immunologiczną)

Chromogenne Białko C

Zestaw do oznaczania białka C

Chrom Z - Plazminogen

Zestaw do oznaczania plazminogenu

Chrom Z - AT III (anty Xa)

Zestaw do oznaczania antytrombiny III.

PCA Ratio Test

Zestaw do oznaczania oporności na aktywne białko C (APC).

Białko S

Zestaw do oznaczania białka S metodą krzepnięciową

DRVVT SCREEN

Test przesiewowy z użyciem rozcieńczonego jadu żmii Russella.

DRVVT CONFIRM

Test potwierdzający do stosowania w połączeniu z DRVVT SCREEN.

Czynnik von Willebranda

Test ELISA do ilościowego oznaczania czynnika von Willebranda w osoczu.

Białko S (wolne)

Monoklonalny test ELISA do ilościowego oznaczania wolnego białka S w osoczu

Białko S (całkowite i wolne)

Test ELISA do ilościowego oznaczania białka S (całkowitego i wolnego) w osoczu.

Białko C

Test ELISA do ilościowego oznaczania białka C w osoczu.

SAS-MX Serum Protein Split Beta

Kompletny zestaw do rozdziału białek surowicy na 6 frakcji; przeznaczony również do badań w moczu i PMR; nie wymaga użycia metanolu/etanolu.

SAS-MX Serum Protein

Kompletny zestaw do rozdziału białek surowicy na 5 frakcji; przeznaczony również do badań w moczu i PMR; nie wymaga użycia metanolu/etanolu.

SAS-MX Immunofix

Zestaw do immunofiksacji w próbkach surowicy, moczu lub PMR, zawierający antysurowice. Mocz nie wymaga zagęszczenia.

SAS-1 Serum Protein Split Beta

Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na 6 frakcji; nie wymaga metanolu/etanolu.

SAS-1 Serum Protein

Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na 5 frakcji; nie wymaga metanolu/etanolu.

SAS-1 Immunofix

Zestaw do immunofiksacji w próbkach surowicy, moczu lub PMR, zawierający antysurowice. Mocz nie wymaga zagęszczenia.

Zestaw kontroli do IFE

Zestaw surowic kontrolnych do immunofiksacji: IgM, IgG κ i IgA λ

Surowica kontrolna Kemtrol - prawidłowa

Surowica kontrolna prawidłowa do białek surowicy zmianowana dla wszystkich zestawów Heleny.

Surowica kontrolna Kemtrol - patologiczna

Surowica kontrolna patologiczna do białek surowicy zmianowana dla wszystkich zestawów Heleny.

Biochemia
Automatyczny biochemiczny  analizator weterynaryjny A15

Automatyczny biochemiczny analizator weterynaryjny A15

Jest automatycznym biochemicznym analizatorem weterynaryjnym o swobodnym dostępie, przeznaczonym do gabinetów i laboratoriów weterynaryjnych. Pełna kompatybilność analizatora weterynaryjnego A15 z odczynnikami (ten sam producent), na które aplikacje wpisane są fabrycznie w oprogramowaniu aparatu. Bardzo przyjazne polskie oprogramowanie.

Automatyczny analizator weterynaryjny A25

Automatyczny analizator weterynaryjny A25

Jest automatycznym biochemicznym analizatorem weterynaryjnym o swobodnym dostępie, przeznaczonym do gabinetów i laboratoriów weterynaryjnych. Pełna kompatybilność analizatora weterynaryjnego z odczynnikami (ten sam producent), na które aplikacje wpisane są fabrycznie w oprogramowaniu biochemicznego analizatora weterynaryjnego. Bardzo przyjazne polskie oprogramowanie.

Automatyczny biochemiczny analizator weterynaryjny XL-300

Automatyczny biochemiczny analizator weterynaryjny XL-300

XL – 300 jest automatycznym biochemicznym analizatorem weterynaryjnym o swobodnym dostępie, zaprojektowanym z myślą o potrzebach nowoczesnego gabinetu i laboratorium weterynaryjnego. Aparat weterynaryjny o wysokiej wydajności do 600 badań/godzinę (360 badań biochemicznych + 240 ISE).

Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640

Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640

Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - OGÓLNE DANE TECHNICZNE: Wydajność: 400 testów/godzinę (640 testów/godzinę z ISE) dla cyklu 9 sekundowego Rodzaj systemu: System wolnostojący, automatyczny, o swobodnym dostępie, priorytet wynik dla pacjenta, odczynniki 1/2

Analiza moczu
Weterynaryjny czytnik moczu LAURA Smart

Weterynaryjny czytnik moczu LAURA Smart

Weterynaryjny czytnik moczu LAURA® Smart jest wydajnym rozwiązaniem do badania moczu przeznaczonym dla gabinetów i laboratoriów weterynaryjnych. Ocena moczu za pośrednictwem Weterynaryjnego czytnika moczu LAURA® Smart pomaga ograniczyć subiektywną interpretację reakcji barwnej pól diagnostycznych a w związku z tym wnosi wkład w prawidłowe badanie pacjenta.

Weterynaryjny czytnik moczu LAURA

Weterynaryjny czytnik moczu LAURA

Weterynaryjny czytnik moczu LAURA® wspólnie z diagnostycznymi paskami do moczu PHAN® LAURA tworzą wydajny system do obiektywnego i jakościowego badania moczu w gabinetach i laboratoriach weterynaryjnych.

Koagulologia
Koagulometr Helena C-1

Koagulometr Helena C-1

Innowacyjna linia koagulometrów serii C w połączeniu z szerokim panelem odczynników firmy Helena zapewnia wysoką jakość wyników. Możliwość wykonania wielu typów pomiarów: czujniki autostartu; minimalne objetości odczynników i próbek; współpraca z opcjonalnym oprogramowaniem do analizy wyników i zarządzania danymi. Kompletne, proste i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego gabinetu i laboratorium weterynaryjnego.

Koagulometr Helena C-2

Koagulometr Helena C-2

Innowacyjna linia koagulometrów serii C w połączeniu z szerokim panelem odczynników firmy Helena zapewnia wysoką jakość wyników. Możliwość wykonania wielu typów pomiarów: czujniki autostartu; minimalne objetości odczynników i próbek; współpraca z opcjonalnym oprogramowaniem do analizy wyników i zarządzania danymi. Kompletne, proste i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego gabinetu i laboratorium weterynaryjnego.

Koagulometr Helena C-4

Koagulometr Helena C-4

Innowacyjna linia koagulometrów serii C w połączeniu z szerokim panelem odczynników firmy Helena zapewnia wysoką jakość wyników. Możliwość wykonania wielu typów pomiarów: czujniki autostartu; minimalne objetości odczynników i próbek; współpraca z opcjonalnym oprogramowaniem do analizy wyników i zarządzania danymi. Kompletne, proste i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego gabinetu i laboratorium weterynaryjnego.

AC-4 AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO KOAGULOLOGII

AC-4 AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO KOAGULOLOGII

W pełni zautomatyzowany analizator do koagulologii działający samodzielnie lub poprzez zewnętrzne oprogramowanie użytkownika zainstalowane na komputerze. AC-4 automatyczny analizator do koagulologii -Metody pomiaru: krzepnięciowa, chromogenna, immunologiczna.

KOAGULOMETR OPTIC K-3002

KOAGULOMETR OPTIC K-3002

Koagulometr K-3002 Optic należy do grupy analizatorów koagulologicznych z optycznym systemem wykrywania powstawania skrzepu, umożliwiających pomiary chronometryczne.

Aparat DENSI-LA-METER II

Aparat DENSI-LA-METER II

Densi-La-Meter® II jest łatwym w użyciu instrumentem optycznym specjalnie zaprojektowanym do komfortowego i szybkiego oznaczania gęstości zawiesiny bakteryjnej.

Czytnik Multiskan EX

Czytnik Multiskan EX

Multiskan® EX jest wielokanałowym czytnikiem służącym do automatycznego odczytu reakcji.

VORTEX V 1 PLUS

VORTEX V 1 PLUS

Urządzenie VORTEX przeznaczone jest do homogenizacji zawiesiny mikrobialnej w probówce.

Pipeta MIKRO-LA-STEPPER

Pipeta MIKRO-LA-STEPPER

Pipeta do krokowej inokulacji MIKRO-LA-STEPPER przeznaczona do szybkiej, standardowej oraz wygodnej inokulacji

URE-HPtest

Zestaw przeznaczony do szybkiej identyfikacji Helicobacter pylori z próbki bioptycznej w czasie ok. 4 godzin.

STREPTOtest 24

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do ostatecznej identyfikacji gatunków rodzajów Streptococcus i Enterococcus w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych. Książka kodów w zestawie.

STAPHYtest 24

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji gatunków z rodzaju Staphylococcus w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych.

STAPHYtest 16

Zestaw przeznaczony do identyfikacji ważnych przedstawicieli z rodzaju Staphylococus w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 16 cech biochemicznych.

OFtest

Zestaw przeznaczony do szybkiego różnicowania fermentatywnego i oksydatywnego metabolizmu glukozy na zmodyfikowanym podłożu Hugh Leifsona w czasie 2-4 godzin.

NEFERMtest 24 N

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji bakterii niefermentujących w czasie 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych. Książka kodów w zestawie.

ENTEROtest 24 N

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji gatunków bakterii fermentujących z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae w czasie 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych. Książka kodów w zestawie.

ENTEROtest 24

Odczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji gatunków bakterii fermentujących z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae w czasie 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych.

ENTEROtest 16

Zestaw przeznaczony do identyfikacji istotnych gatunków fermentujących bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 16 cech biochemicznych.

ENTERO-Screen

Zestaw przeznaczony do szybkiej identyfikacji najczęściej spotykanych fermentujących bakterii jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae w czasie do 4 godzin, z wykorzystaniem 8 cech biochemicznych. Tabela różnicująca oraz indeks profili w zestawie.

ENTERO-Rapid 24

Zestaw przeznaczony do szybkiej identyfikacji gatunków fermentujących bakterii jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae w czasie do 4 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych.

EN-COCCUStest

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji najważniejszych klinicznie przedstawicieli z rodzaju Enterococcus (paciorkowce kałowe) w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 8 cech biochemicznych. Tabela różnicująca oraz indeks profili w zestawie.

CANDIDAtest 21

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji 34 gatunków grzybów drożdżopodobnych, w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 21 cech biochemicznych. Tabela różnicująca oraz indeks profili w zestawie.

CANDIDA-Screen

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do przesiewowego różnicowania 13 z najczęstszych, klinicznie istotnych, gatunków grzybów drożdżopodobnych, w czasie do 24 godzin. Książka kodów w zestawie.

ANAEROtest 23

Zestaw przeznaczony do identyfikacji bakterii beztlenowych, w czasie 24-48 godzin, z wykorzystaniem 23 cech biochemicznych.

Nośnik zawiesiny do STREPTOtest 24

Nośniki zawiesiny są mediami wzbogaconymi do przygotowania zawiesin bakterii.

Nośnik zawiesiny do NEISSERIAtest

Nośniki zawiesiny są mediami wzbogaconymi do przygotowania zawiesin bakterii.

Nośnik zawiesiny do ANAEROtest 23

Nośniki zawiesiny są mediami wzbogaconymi do przygotowania zawiesin bakterii.

Parafinowy olej sterylizowany

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu PYR

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu OKSYDAZA

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu INDOL

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu HIPPURAT

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu FOSFATAZA

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu FENYLOALANINA

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu AZOTANY

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu ACETOINA

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Książka kodów do zestawu STAPHYtest 24

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu STAPHYtest 16

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu ENTEROtest 16

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu ENTERO-Rapid 24

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu CANDIDAtest 21 (elektroniczna)

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu ANAEROtest 23

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

VPtest

Test przeznaczony do szybkiej detekcji produkcji acetoiny (test Voges-Proskauer).

PYRAtest

Test przeznaczony do szybkiej identyfikacji rodzaju Enterococcus oraz Streptococcus pyogenes z kultury bakteryjnej w wyniku dodatniej reakcji z pyrrolidonylarylamidazą.

OXItest

Test przeznaczony do detekcji bakteryjnej cytochromoksydazy.

ONPtest

Test przeznaczony do wykrywania ß-galaktozydazy –wewnątrzkomórkowego enzymem katalizującego rozszczepienie laktozy

INDOXYLtest

Test odczynnikowy przeznaczony do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej bakterii Moraxella catarrhalis, przedstawicieli rodzaju Campylobacter

INDOLtest

Przeznaczony jest do szybkiego oznaczania reakcji indolowej jako degradacyjnego produktu bakteryjnego metabolizmu tryptofanu. Do szybkiego oznaczania szczepów E. coli, przesiewowego różnicowania indol-dodatnich i indo-ujemnych rodzajów bakteryjnych.

HIPPURATtest

Test przeznaczony do wykrywania zdolności szczepów bakteryjnych do hydrolizy hippuranu sodu. Zalecany do wstępnej identyfikacji paciorkowców grupy B, Gardnerella vaginalis oraz Campylobacter jejuni.

COLItest

Test o wysokiej swoistości do szybkiej identyfikacji Escherichia coli na bazie określenia ß-glukuronidazowej aktywności i wykrycia powstawania indolu.

β-LACTAMtest

Przeznaczony jest do szybkiego wykrywania aktywności bakteryjnej ß–laktamazy metodą acydometryczną rodzajów Staphylococcus, Neisseria, Haemophilus.

X+V FAKTOR

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej rutynowej identyfikacji Haemophilus spp. z materiału klinicznego.

X-FAKTOR

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej rutynowej identyfikacji Haemophilus spp. z materiału klinicznego.

V+K

Krążki diagnostyczne przeznaczone do selektywnej izolacji Neisseria meningitidis (vankomycin + colistin).

V-FAKTOR

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej rutynowej identyfikacji Haemophilus spp. z materiału klinicznego.

OPTOCHINA

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej wstępnej detekcji Streptococcus pneumoniae.

NOWOBIOCYNA

Krążki diagnostyczne do różnicowania koagulazo-ujemnych gronkowców za pomocą testu wzrostowego.

NITROCEFIN

Krążki diagnostyczne przeznaczone są szybkiego wykrywania enzymu ß-laktamazy w przypadku Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae oraz bakterii beztlenowych

BACYTRACYNA S

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej rutynowej identyfikacji wstępnej ß-hemolizujących paciorkowców z grupy A.

BACYTRACYNA 10 UI

Krążki diagnostyczne przeznaczone do selektywnej izolacji Haemophilus spp.

mOXItest

Test przeznaczony do szybkiego wykrycia obecności oksydazy cytochromowej oksydazododatnich bakterii.

mCOLItest

Test przeznaczony do szybkiej jakościowej identyfikacji Escherichia coli.

Program Identyfikacyjny TNW PRO 6.5 PL Win 1250 - licencja roczna

Aktywna wersja programu TNW PRO 6.5 PL Win 1250 na okres 12 miesięcy

Program identyfikacyjny TNW PRO AUTO 6.5 PL Win 1250

Dodatkowo moduł do automatycznego odczytu oraz oceny identyfikacji Możliwość przeprowadzenia manualnej oraz automatycznej identyfikacji Odczyt automatyczny za pomocą 8-kanałowych czytników Thermo Labsystem – Multiskan EX Automatyczny odczyt zastosowany w przypadku następujących zestawów MIKRO-LA-TEST

Program identyfikacyjny TNW PRO 6.5 PL Win 1250

Interaktywny przebieg identyfikacji lub przebieg identyfikacji partiami Wsparcie schematów inokulacyjnych oraz ich import z innych systemów programowych Eksport danych do archiwum a ponadto eksport danych do innych systemów programowych Wprowadzenie przechowywania danych

Program identyfikacyjny TNW LITE 6.5 PL Win 1250

Znacząco przyspieszony algorytm identyfikacji Wprowadzenie nowego algorytmu oceny, za pomocą metodyki prawdopodobieństwa a także metodyki dystansu (większa dokładność identyfikacji) Ulepszony algorytm wyboru dodatkowych testów propozycji identyfikacyjnych do wskazanych wyników identyfikacji

Zestaw referencyjny INR

3 zestawy osoczy kontrolnych z certyfikowanymi wartościami INR. Wartości przypisane przy użyciu referencyjnej tromboplastyny WHO.

Zestaw kontroli do D-dimerów

Dwa poziomy osoczy kontrolnych: niski i wysoki.

SAC-2

Specjalne mianowane patologiczne osocze kontrolne - PT, APTT, fibrynogen, czynniki: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII i von Willebranda; plazminogen, AT-III, kofaktor ristocetyny, białko C, białko S (całkowite i wolne)

SAC-1

Specjalne mianowane normalne osocze kontrolne - PT, APTT, fibrynogen, czynniki: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII i von Willebranda; plazminogen, AT-III, kofaktor ristocetyny, białko C, białko S (całkowite i wolne)

Norm-Trol 1

Osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III.

Kontrola dodatnia LA

Kontrola dodatnia przygotowana z ludzkich osoczy dodatnich na antykoagulant tocznia.

Ab-Trol 3

Osocze patologicznie - mocno przedłużone.

Ab-Trol 2

Osocze patologicznie - umiarkowanie przedłużone.

SARP

Specjalne mianowane osocze referencyjne - PT, APTT, fibrynogen, czynniki: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII i von Willebranda; plazminogen, AT-III, kofaktor ristocetyny, białko C, białko S (całkowite i wolne)

Kalibrator fibrynogenu

Kalibrator do fibrynogenu, przeznaczony do stosowania z trombiną (nr kat. 5374, 5378) lub zestawem do oznaczania fibrynogenu (nr kat. 5376).

Kaolin

Zawiesina kaolinu 3.0 g/l do oznaczeń fibrynogenu

Chlorek wapnia

Do stosowania w oznaczeniach APTT.

Bufor weronalowy Owrena

Bufor używany do rozcieńczeń osoczy w oznaczeniach fibrynogenu i czynników krzepnięcia.

Mocz kontrolny

Białko w moczu (czerwień pirogalolu), albumina (turbidymetria), kwas 5-aminolewulinowy (ALA), kwas 5-hydroksyindolooctowy, 17-hydroksykortikosteroidy, 17-ketosteroidy, metanefryny, kwas wanilinomigdałowy

Hemoglobina A1C - poziom podwyższony

HbA1c – wartości podwyższone (met. turbidymetryczna i chromatograficzna)

Hemoglobina A1C - poziom normalny

HbA1c – wartości prawidłowe (met. turbidymetryczna i chromatograficzna)

Hemoglobina A1c - poziom normalny

HbA1c – wartości prawidłowe (met. turbidymetryczna i chromatograficzna)

Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom II

ASO, CRP, RF

Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom I

ASO, CRP, RF

Surowica kontrolna proteinowa – poziom II

Surowica kontrolna do białek specyficznych - IgG, IgA, IgM, C3, C4, transferyna, ferrytyna, CRP-hs, α1-glikoproteina, prealbumina, ATIII

Surowica kontrolna proteinowa – poziom I

Surowica kontrolna do białek specyficznych - IgG, IgA, IgM, C3, C4, transferyna, ferrytyna, CRP-hs, α1-glikoproteina, prealbumina, ATIII

Surowica kontrolna lipidowa – poziom II

Triglicerydy, cholesterol, cholesterol HDL/LDL – metoda bezpośrednia i strącająca, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B

Surowica kontrolna lipidowa – poziom I

Triglicerydy, cholesterol, cholesterol HDL/LDL – metoda bezpośrednia i strącająca, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B

Mocz kontrolny

Albumina (turbidymetria), białko w moczu (czerwień pirogalolu), kwas 5-aminolewulinowy (ALA), kwas 5-hydroksyindolooctowy, 17-hydroksykortikosteroidy, 17-ketosteroidy, metanefryny, kwas wanilinomigdałowy

Kalibratory proteinowe

Zestaw ciekłych kalibratorów do białek specyficznych - pięć poziomów stężeń: IgA, IgG, IgM, C3, C4, transferyna, α1- kwaśna glikoproteina, antytrombina III, prealbumina (BCR 470)

Hemoglobina A1c – poziom podwyższony

HbA1c – wartości podwyższone (met. turbidymetryczna i chromatograficzna)

HbA1C

Standard do zestawu HbA1C (nr kat. 13044)

Apolipoproteina B

Standard – WHO/IFCC SP3-07

Apolipoproteina A-I

Standard – WHO/IFCC SP1-01

Surowica kontrolna lipidowa – poziom II

Triglicerydy, cholesterol, cholesterol HDL – bezpośredni i strącający, cholesterol LDL – bezpośredni i strącający, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B

Surowica kontrolna lipidowa – poziom I

Triglicerydy, cholesterol, cholesterol HDL – bezpośredni i strącający, cholesterol LDL – bezpośredni i strącający, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B

Surowica kontrolna biochemiczna – poziom II

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Surowica kontrolna biochemiczna – poziom I

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poziom II

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, α-amylaza trzustkowa, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, HDL bezpośredni, LDL bezpośredni, cholinoesteraza, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poziom I

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, α-amylaza trzustkowa, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, HDL bezpośredni, LDL bezpośredni, cholinoesteraza, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Surowica kontrolna CK-MB i CK

CK-MB, CK

Mocz kontrolny

Białko w moczu (czerwień pirogalolu), albumina (turbidymetria), kwas 5-aminolewulinowy (ALA), kwas 5-hydroksyindolooctowy, 17-hydroksykortikosteroidy, 17-ketosteroidy, metanefryny, kwas wanilinomigdałowy

Kontrole do ADA – poziom I i II

Wartości kontroli spójne z wartością kontroli BCR-647 (IRMM)

Kalibrator HDL/LDL

Kalibrator do HDL/LDL metoda bezpośrednią

Kalibrator biochemiczny (ludzki)

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, HDL bezpośredni, LDL bezpośredni, cholinoesteraza, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Kalibrator biochemiczny

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Bilirubina – standard

Standard do bilirubiny całkowitej – SRM 916a

Elektroforeza
Analizator do elektroforezy SAS-1 Plus

Analizator do elektroforezy SAS-1 Plus

Analizator do rozdziału elektroforetycznego na żelach agarozowych typu SAS-1.

Analizator do elektroforezy SAS-2

Analizator do elektroforezy SAS-2

Analizator do barwienia żeli agarozowych typu SAS-1, a także SAS-M1.

Analizator do elektroforezy SAS-3

Analizator do elektroforezy SAS-3

Analizator do rozdziału elektroforetycznego na żelach agarozowych typu SAS-3 i SAS-1. Idealny analizator do elektroforezy dla dużych laboratoriów weterynaryjnych wykonujących ponad 100 badań/tydzień (ok. 20 000 badań)

Analizator do elektroforezy SAS-4

Analizator do elektroforezy SAS-4

Analizator do barwienia żeli agarozowych typu SAS-3, a także SAS-1. Zautomatyzowane procesy barwienia, suszenia i odbarwiania.

Analizator do elektroforezy SAS-5

Analizator do elektroforezy SAS-5

Aparat do przygotowywania próbek - do 180 próbek na godzinę, współpracujący z analizatorem do elektroforezy SAS-3 i analizatorem do elektroforezy SAS-4 oraz oprogramowaniem do elektroforezy Platinum 3. Przeznaczony do bardzo dużych, zautomatyzowanych i zinformatyzowanych laboratoriów weterynaryjnych.

SAS-MX Komora do elektroforezy

SAS-MX Komora do elektroforezy

Komora do rozdziału elektroforetycznego przeznaczona do żeli typu SAS-MX.

Platinum oprogramowanie do elektroforezy

Platinum oprogramowanie do elektroforezy

Idealne uzupełnienie każdego systemu do elektroforezy, zarówno manualnego jak i zautomatyzowanego: SAS-M1,SAS-MX, SAS-1 Plus, SAS-2, SAS-3, SAS-4, SAS-5. Prosta nawigacja z poziomu jednego okna.

Elektroforeza kapilarna
V8 System do Elektroforezy Kapilarnej

V8 System do Elektroforezy Kapilarnej

Ośmiokanałowa elektroforeza kapilarna nowej generacji V8 jest ośmiokanałowym systemem do klinicznej elektroforezy kapilarnej i służy do przygotowania, rozdziału i analizy białek pochodzących z próbek ludzkich.

Wyroby do zastosowań bakteriologicznych
Inne

Inne

Ezy, głaszczki, szpatułki i zgarniaki

Ezy, głaszczki, szpatułki i zgarniaki

Szalki Petriego do specjalnych zastosowań i inne

Szalki Petriego do specjalnych zastosowań i inne

Szalki Petriego z polistyrenu

Szalki Petriego z polistyrenu

Wymazówki cytologiczne

Wymazówki cytologiczne

Podłoża transportowe i konserwujące mocz

Podłoża transportowe i konserwujące mocz

Wymazówki z podłożami

Wymazówki z podłożami

Wymazówki w probówkach

Wymazówki w probówkach

Wymazówki

Wymazówki

Probówki laboratoryjne z tworzywa sztucznego
Korki do probówek

Korki do probówek

Naklejki na probówki

Naklejki na probówki

Probówki do głębokiego mrożenia

Probówki do głębokiego mrożenia

Probówki stożkowe typu Falcone o poj. 15 i 50ml

Probówki stożkowe typu Falcone o poj. 15 i 50ml

Probówki okrągłodenne o poj. 20ml

Probówki okrągłodenne o poj. 20ml

Probówki i kamery do osadu moczu

Probówki i kamery do osadu moczu

Probówki stożkowe o poj. 10ml (±1ml)

Probówki stożkowe o poj. 10ml (±1ml)

Probówki okrągłodenne o poj. 10ml (±1ml)

Probówki okrągłodenne o poj. 10ml (±1ml)

Probówki stożkowe o poj. 7ml

Probówki stożkowe o poj. 7ml

Probówki okrągłodenne o poj. 7ml

Probówki okrągłodenne o poj. 7ml

Probówki okrągłodenne o poj. 5ml (±1ml)

Probówki okrągłodenne o poj. 5ml (±1ml)

Probówki okrągłodenne o poj. 3ml

Probówki okrągłodenne o poj. 3ml

Probówki typu Eppendorf

Probówki typu Eppendorf

Pojemniki na próbki
Pojemniki do innych zastosowań

Pojemniki do innych zastosowań

Pojemniki na próbki histopatologiczne

Pojemniki na próbki histopatologiczne

Pojemniki do dobowej zbiórki moczu

Pojemniki do dobowej zbiórki moczu

Pojemniki z PP o poj. 120ml (±30ml)

Pojemniki z PP o poj. 120ml (±30ml)

Pojemniki o poj. 60ml (±20ml)

Pojemniki o poj. 60ml (±20ml)

Pojemniki o poj. 30ml (±10ml)

Pojemniki o poj. 30ml (±10ml)

Pojemniki o poj. 25ml (±5ml)

Pojemniki o poj. 25ml (±5ml)

Pojemniki o poj. 18ml (±2ml)

Pojemniki o poj. 18ml (±2ml)

Statywy
Statywy

Statywy

Pipety Pasteura i wypływowe
Pipetory do pipet serologicznych

Pipetory do pipet serologicznych

Pipety serologiczne (wypływowe) z polistyrenu

Pipety serologiczne (wypływowe) z polistyrenu

Pipety Pasteura

Pipety Pasteura

Naczynka i kuwety do analizatorów
Kuwety do spektrofotometrów

Kuwety do spektrofotometrów

Koagulologicznych

Koagulologicznych

Hematologicznych

Hematologicznych

Biochemicznych

Biochemicznych

Probówki z odczynnikami do preparowania krwi
Nakłuwacze

Nakłuwacze

Płytki do określania grup krwi

Płytki do określania grup krwi

Zestawy do OB

Zestawy do OB

Probówki z cytrynianem sodowym (koagulologia)

Probówki z cytrynianem sodowym (koagulologia)

Probówki z heparyną litową

Probówki z heparyną litową

Probówki z heparyną sodową

Probówki z heparyną sodową

Probówki z K3 EDTA (hematologia)

Probówki z K3 EDTA (hematologia)

Probówki z K2 EDTA (hematologia)

Probówki z K2 EDTA (hematologia)

Probówki z KF+NA2 EDTA (glukoza)

Probówki z KF+NA2 EDTA (glukoza)

Probówki z granulatem i przyspieszaczem

Probówki z granulatem i przyspieszaczem

Probówki z żelem silikonowym i przyspieszaczem

Probówki z żelem silikonowym i przyspieszaczem

Szkiełka
Transport i barwienie szkiełek

Transport i barwienie szkiełek

Nakrywkowe

Nakrywkowe

Mikroskopowe podstawowe - 76 x 26 x 1 mm

Mikroskopowe podstawowe - 76 x 26 x 1 mm

Pojemniki z polpropylenu, autoklawowalne

Pojemniki z polpropylenu, autoklawowalne

Pojemniki z polipropylenu z samouszczelniającą pokrywką

Pojemniki z polipropylenu z samouszczelniającą pokrywką

Pojemniki z polietylenu o pojemności 2l, z podziałką

Pojemniki z polietylenu o pojemności 2l, z podziałką

Pojemniki z polietylenu

Pojemniki z polietylenu

Pojemniki na próbki wody z polietylenu, sterylne

Pojemniki na próbki wody z polietylenu, sterylne

Kwadratowe butle z polietylenu z podziałką

Kwadratowe butle z polietylenu z podziałką

Kwadratowe butle z polietylenu z podziałką

Kwadratowe butle z polietylenu z podziałką

Kwadratowe butle z polietylenu

Kwadratowe butle z polietylenu

Butla z HDPE z kranikiem

Butla z HDPE z kranikiem

Butelki i pojemniki
Kanistry z HDPE

Kanistry z HDPE

Butle z polipropylenu z wąską szyjką, autoklawowalne, z podziałką

Butle z polipropylenu z wąską szyjką, autoklawowalne, z podziałką

Butle z polipropylenu z szeroką szyjką, autoklawowalne, z podziałką

Butle z polipropylenu z szeroką szyjką, autoklawowalne, z podziałką

Butle z polipropylenu z szeroką szyjką, autoklawowalne

Butle z polipropylenu z szeroką szyjką, autoklawowalne

Butle z polietylenu z pierścieniem zabezpieczającym

Butle z polietylenu z pierścieniem zabezpieczającym

Butle z polietylenu z pierścieniem zabezpieczającym

Butle z polietylenu z pierścieniem zabezpieczającym

Butla z HDPE, z szerokim wlewem i aluminiowym uchwytem

Butla z HDPE, z szerokim wlewem i aluminiowym uchwytem

Worki
Worki z polietylenu do transportu probówek dwukieszeniowe ze szczelnym, strunowym zamknięciem

Worki z polietylenu do transportu probówek dwukieszeniowe ze szczelnym, strunowym zamknięciem

Worki typu Stomacher, sterylne, z filtrem

Worki typu Stomacher, sterylne, z filtrem

Worki typu Stomacher, sterylne, bez filtra

Worki typu Stomacher, sterylne, bez filtra

Worki transportowe z polietylenu 150x160mm z kieszenką na dokumenty 150x230mm

Worki transportowe z polietylenu 150x160mm z kieszenką na dokumenty 150x230mm

Worki do autoklawowania (181°C) z nylonu

Worki do autoklawowania (181°C) z nylonu

Worki do autoklawowania (150°C)

Worki do autoklawowania (150°C)

Worki do autoklawowania (141°C) z polipropylenu

Worki do autoklawowania (141°C) z polipropylenu

Wielofunkcyjny worek transportowy z polietylenu (125µ) z metalowym zamkiem

Wielofunkcyjny worek transportowy z polietylenu (125µ) z metalowym zamkiem

Sterylne worki na próbki Whirl Pak z polietylenu z białym paskiem na opis

Sterylne worki na próbki Whirl Pak z polietylenu z białym paskiem na opis

Sterylne worki na próbki Whirl Pak z polietylenu

Sterylne worki na próbki Whirl Pak z polietylenu

Inne
Pojemnik z przezroczystego polipropylenu na próbki chirurgiczne i anatomiczne, ze szczelną zakrętką

Pojemnik z przezroczystego polipropylenu na próbki chirurgiczne i anatomiczne, ze szczelną zakrętką

Kubeczki na leki z polipropylenu z wieczkiem z polietylenu

Kubeczki na leki z polipropylenu z wieczkiem z polietylenu

Szpatułki drewniane

Szpatułki drewniane

Końcówki do pipet automatycznych
Końcówki do pipet automatycznych

Końcówki do pipet automatycznych

Aparaty LAURA® Smart, LAURA®

Paski do moczu DekaPHAN LAURA

Leukocyty/ Azotyny/ pH/ Białko/ Glukoza/ Urobilinogen/ Bilirubina/ Ketony/ Krew/ Ciężar właściwy/ Pole kompensacyjne (czytnik moczu LAURA Smart/LAURA)

Paski do moczu DiaPHAN LAURA

Glukoza/ Ketony/ Pole kompensacyjne (czytnik moczu LAURA Smart)

Paski do moczu HeptaPHAN LAURA

pH/ Białko/ Glukoza/ Urobilinogen/ Bilirubina/ Ketony/ Krew/ Pole kompensacyjne (czytnik moczu LAURA Smart/LAURA)

Paski do moczu MicroalbuPHAN LAURA

Pole kompensacyjne/ Mikroalbumina/ Kreatynina (czytnik moczu LAURA Smart)

Paski do moczu PentaPHAN LAURA

pH/ Białko/ Glukoza/ Ketony/ Krew/ Pole kompensacyjne (czytnik moczu LAURA Smart)

Odczyt wizualny

Paski do moczu AlbuPHAN

pH/Białko

Paski do moczu DekaPHAN Leuco

Leukocyty/Azotyny/pH/Białko/Glukoza/Urobilinogen/Bilirubina/Ciała ketonowe/Hemoglobina/Ciężar właściwy

Paski do moczu DiaPHAN

Glukoza/Ciała ketonowe

Paski do moczu GlukoPHAN

Glukoza

Paski do moczu HemoPHAN

Hemoglobina

Paski do moczu HeptaPHAN

pH/Białko/Glukoza/Urobilinogen/Bilirubina/Ciała ketonowe/Hemoglobina

Paski do moczu HexaPHAN

pH/Białko/Glukoza/Urobilinogen/Ciała ketonowe/Hemoglobina

Paski do moczu IktoPHAN

Urobilinogen/Bilirubina

Paski do moczu KetoPHAN

Ciała ketonowe

Paski do moczu Microalbu PHAN

Mikroalbumina/Kreatynina

Paski do moczu NefroPHAN Leuco

Leukocyty/Azotyny/pH/Białko/Hemoglobina

Paski do moczu NonaPHAN SG

Azotyny/pH/Białko/Glukoza/Urobilinogen/Bilirubina/Ciała ketonowe/Hemoglobina/Ciężar właściwy

Paski do moczu PentaPHAN

pH/Białko/Glukoza/Ciała ketonowe/Hemoglobina

Paski do moczu TetraPHAN Dia

pH/Białko/Glukoza/Ciała ketonowe

Paski do moczu TriPHAN

pH/Białko/Glukoza

Paski do moczu UndekaPHAN

Leukocyty/Azotyny/pH/Białko/Glukoza/Urobilinogen/Bilirubina/Ciała ketonowe/Hemoglobina/Kwas askorbinowy/Ciężar właściwy

Mocze kontrolne

URINORM

Mocze kontrolne przeznaczone do pasków diagnostycznych PHAN i do czytników moczu LAURA/LAURA Smart

Hematologia
Analizator Hematologiczny MEK-6450J/K

Analizator Hematologiczny MEK-6450J/K

Analizator Hematologiczny MEK-6450J/K