strona główna | Weterynaria | Aparatura | Biochemia | Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640
Rozmiar treści:
powiększ rozmiar treści na stronie
ustaw normalny rozmiar treści na stronie
zmniejsz rozmiar treści na stronie

Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640

wyślij drukuj pdf

Numer katalogowy:

Producent: Erba Mannheim

Erba Mannheim

Automatyczny biochemiczny analizator weterynaryjny XL-640 

XL-640 wysokowydany biochemiczny analizator weterynaryjny o swobodnym dostępie.
 

Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - OGÓLNE DANE TECHNICZNE:

Wydajność: 400 testów/godzinę (640 testów/godzinę z ISE) dla cyklu 9 sekundowego

Rodzaj systemu: System wolnostojący, utomatyczny, o swobodnym dostępie, priorytet wynik dla pacjenta, odczynniki 1/2

Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - Próbki

 • Surowica
 • Mocz
 • PMR
 • Osocze
 • Krew pełna (hemolizat)
 • Inne


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - ZASADA POMIARU

 • Lateksowe badanie immunoturbidymetryczne
 • Badanie immunoturbidymetryczne
 • Kolorymetria (Wskaźnikowe/Punktu końcowego)
 • Elektrody jonoselektywne (opcjonalnie)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - ANALITY

 • Badania fotometryczne
 • Enzymy, lipidy, białka, cukry, azotki, substancje nieorganiczne, dopełniacze i inne
 • Badania turbidymetryczne
 • IgG, IgA, IgM, C3, C4, RF, CRP, ASO,transferyna i inne


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - METODY BADANIA

 • Pomiar bezwzględny
 • Pomiar względny
 • ISE (opcjonalnie)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - ODCZYNNIKI NA POKŁADZIE

 • Maksymalnie 56 pozycji; z ISE 59 pozycji


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - PARAMETRY PROGRAMOWALNE

 • Dowolna ilość testów fotometrycznych
 • Dowolna ilość pozycji obliczeniowych
 • Wskaźniki surowicze
 • 3 badania ISE (Na, K, Cl)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - TRYBY BADAŃ

 • 1-punktowy
 • 2-punktowy
 • Rate-A
 • Rate-B


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - OBJĘTOŚĆ PRÓBKI

 • 2-70 µl (dostosowana w krokach co 0.2 µl)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - OBJĘTOŚĆ REAKCJI

 • 180µl – 660µl


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - TEMPERATURA REAKCJI

 • 37 °C
 • Stabilność temperatury: ± 0.2 °C


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - INFORMACJA O SUROWICY

 • Można dokonać pomiaru i wyświetlić stopień lipemii, żółtaczkowości i hemolizy próbki.


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - CZAS REAKCJI

 • Zależny od wyznaczonego czasu cyklu i ilości użytych odczynników
 • Dla badania 1 etapowego (przy zastosowaniu R1) 567 sekund (9 minut 27 sekund) dla 9 sek. czasu cyklu
 • Dla badania 2 etapowego (przy zastosowaniu R1 i R2) 1-sza reakcja 216 sekund (3 minuty 36 sekund) + 2-ga reakcja 351 sekund (5 minut 51 sekund) dla 9 sekundowego czasu cyklu)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - WYBÓR TESTÓW

 • Wybór badania jednego po drugim lub według klucza profilowego dla każdej próbki
 • Możliwe jest ustawienie kolejności wg grup
 • Ustawienia z komputera centralnego przez interfejs (opcjonalnie)
 • Ustawienia zgodnie z kodem kreskowym na pojemniku z próbką.


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - KALIBRACJA

 • Można zastosować dowolną liczbę kalibracji
 • Dowolna maksymalna liczba kalibratorów na badanie
 • Możliwa kalibracja wybiórcza


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - MIESZADŁA

 • Rodzaj: mieszanie w zanurzeniu za pomocą wirujących mieszadeł
 • Dwa mieszadła (3 zmienne prędkości mieszania)
 • Pozycje mieszania
  • 1 pozycja: zaraz po dodaniu próbki do pierwszego odczynnika
  • 2 pozycja: 1-szy odczynnik + próbka + R2


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - KONSERWACJA

 • Dostępne funkcje konserwacyjne: mycie kuwet, napełnienie kuwet wodą DI, mycie automatyczne, mycie igły próbki, mycie igły R1/R2, wstępne napełnianie płynem myjącym, konserwacja i kalibracja ISE, kalibracja martwej objętości, auto-nastawy i manualne nastawy fotometru.


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - IDENTYFIKACJA KODU KRESKOWEGO

 • ID kodu kreskowego probówki z próbką (NW7, kod 39, kod 128, 2 z 5 przeplecione, 2 z 5 standardowe, ISBT- kod 128)
 • ID kodu kreskowego odczynnika
  • Automatyczne skanowanie kodu kreskowego po każdym usunięciu i nałożeniu pokrywy tacy odczynników


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - UKŁAD DOSTAWY WODY

 • Zużycie wody: 13.5 lub mniej litrów/ godzinę
 • Wytwarzanie i zaopatrzenie: Woda DI II klasy jakości (wg standardów NCCLS) dla wody destylowanej.


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - KONTROLA JAKOŚCI

 • Dowolna liczba parametrów kontroli


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - CZAS NAGRZEWANIA SIĘ SYSTEMU

 • Czas nagrzewania się systemu wynosi 30 minut


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - MECHANIZM BEZPIECZEŃSTWA

 • Wykrywanie przeszkód pionowych
 • Wykrywanie skrzepu
 • Wykrywanie poziomu płynu oparte na detekcji pojemności


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - POZIOM HAŁASU

 • Mniej niż 65 dB


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - MONITOR

 • 15 calowy wyświetlacz kolorowy (opcjonalnie)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - KLAWIATURA

 • Klawiatura standardowa (opcjonalnie)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - DRUKARKA

 • Zewnętrzna: Drukarka kolorowa, DeskJet, rozmiar A4 (opcjonalnie)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - POMOCNICZE PRZECHOWYWANIE DANYCH

 • CD ROM (opcjonalnie)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - INTERFEJS SYSTEMU

 • Analizator– PC: RS-232C dwu-kierunkowy
 • PC – komputer centralny: TCP/IP dwu-kierunkowy (opcjonalnie)
 • Diagnostyka zdalna: Ethernet/modem (opcjonalnie)


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - OPCJE

 • Monitor dotykowy
 • Moduł pomiaru elektrolitów (dla Na, K, Cl i Li)
 • Kolorowa drukarka Deskjet/ Laserowa rozmiar A4
 • PC-komputer centralny: TCP/IP dwukierunkowy
 • Automatyczna dostawa wody z zewnętrznej stacji uzdatniania wody


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - WARUNKI INSTALACJI
Żródło/ pobór mocy

 • AC 220 V ± 10%, 50 ± 1 Hz lub AC 110 V ± 10%, 60 ± 1 Hz
 • Pobór mocy: 800 VA


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - BEZPIECZNIKI

 • 5A dla 220V lub 10A dla 110V


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 • Zużyte produkty reakcji (ścieki stężone) oraz produkty mycia kuwet (ścieki rozcieńczone) należy odprowadzać osobno


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - TEMPERATURA OTOCZENIA

 • 15 – 30°C
 • Zmiany podczas pracy urządzenia: mniej niż ± 2 °C na godz.


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA

 • 40 – 80% bez skraplania wody


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - WYMIARY

 • 897 (szer.) x 655 (ghttp://www.borpol.com.pl/admin,products,edit,id_663.htmlłęb.) x 1170 (wys.) mm


Automatyczny analizator weterynaryjny XL-640 - WAGA

 • Około 200 kg

Galeria zdjęć
Szybki kontakt

 

Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
tel./fax (32) 270 61 35
tel./fax (32) 237 86 21
e-mail: borpol@borpol.com.pl

Producenci
deltalabLP ItalianaTechlab Inc.helena-bioscienceultimednihon kohdenErbaErba Lachema s.r.o.PrevecalBioSystems S.A.