strona główna | Weterynaria | Aparatura | Koagulologia | KOAGULOMETR OPTIC K-3002
Rozmiar treści:
powiększ rozmiar treści na stronie
ustaw normalny rozmiar treści na stronie
zmniejsz rozmiar treści na stronie

KOAGULOMETR OPTIC K-3002

wyślij drukuj pdf

Numer katalogowy:

KOAGULOMETR OPTIC K-3002

KOAGULOMETR OPTIC K-3002

Koagulometr K-3002 Optic należy do grupy analizatorów koagulologicznych z optycznym systemem wykrywania powstawania skrzepu, umożliwiających pomiary chronometryczne.

Koagulometr K-3002 Optic umożliwia wykonanie wszystkich podstawowych badań układu krzepnięcia:

 • wskaźnik protrombinowy - PT,
 • czas kaolinowo-kefalinowy - APPT,
 • czas trombinowy - TT,
 • fibrynogen - FIB,
 • czynniki krzepnięcia - obie grupy,
 • inhibitory krzepnięcia - INK,
 • białko C - PC,
 • białko S - PS,
 • heparynę - HEPWyniki mogą być podawane:

 • w jednostkach międzynarodowych,
 • w postaci współczynników wystandaryzowanych (INR) z zastosowaniem wzorca międzynarodowego ISI,
 • w jednostkach tradycyjnych,
 • jako czas w sek.,


wskaźnik PT - iloraz czasu osocza wzorcowego do czasu osocza badanego,
RATIO - iloraz czasu osocza badanego do osocza wzorcowego,
stężenie - w jednostkach stężenia np. g/l,
zawartość w %.

Koagulometr K-3002 Optic posiada ciekłokrystaliczny wyświetlacz tekstowy i wbudowaną drukarkę termiczną drukującą wyniki, normy, kontrole, krzywe kalibracyjne i przebieg reakcji w obu kanałach pomiarowych w formie graficznej.

Jest wyposażony w dwa niezależnie działające kanały pomiarowe, co przyspiesza i ułatwia wykonywanie badań. Stosując pomiar dubletów tej samej próbki można automatycznie uzyskać uśredniony wynik analizy.

Koagulometr K-3002 Optic jest aparatem otwartym odczynnikowo, co umożliwia stosowanie zestawów odczynnikowych dowolnego producenta.

KOAGULOMETR OPTIC K-3002 - PARAMETRY TECHNICZNE:

 • metoda pomiaru - optyczna nefelometryczna,
 • układ optyczny typu fluorymetrycznego,
 • źródło światła - dioda elektroluminescencyjna 648nm,
 • wartość połówkowa promieniowania 20nm,
 • dwa niezależne kanały pomiarowe:
  • możliwość pracy jednokanałowej,
  • możliwość pracy dubletami z uśrednianiem wyników,
 • zakres mierzonych czasów 4,0 do 300,0 sekund,
 • rozdzielczość pomiaru 0,1 s,
 • dokładność pomiaru 0,1 s,
 • termostat 37°C ± 0,2°C po nagrzewaniu startowym 5 - 10 minut,
 • zasilanie 230V/50Hz, 80VA,
 • klasa izolacji I, typ ochronności H,
 • wymiary 350 x 420 x 170 mm,
 • masa 6,5 kg,
 • papier termiczny do drukarki - szerokość 110 mm,
 • przystosowanie do pracy ciągłej - praca bez wyłączania z sieci zasilającej przez 24 godziny na dobę,
 • sterowanie - system mikroprocesorowy,
 • złącze wyjściowe - RS232,
 • wilgotność względna otoczenia pracy 80% (bez kondensacji pary wodnej),
 • temperatura otoczenia pracy 16°C - 25°C,


KOAGULOMETR OPTIC K-3002 - kuweta pomiarowa:

 • materiał - polistyren OVISPOL
 • pojemność minimalna 0,15ml
 • pojemność maksymalna 0,5ml
 • wymiary: wysokość 29 mm, kołnierz 12 mm
 • średnica zewnętrzna części optycznej Ø7 mm (dół) Ø8 mm (góra)
 • średnia długość drogi optycznej na wysokości 15 mm od dna 6,4 mm

Galeria zdjęć
Szybki kontakt

 

Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
tel./fax (32) 270 61 35
tel./fax (32) 237 86 21
e-mail: borpol@borpol.com.pl

Producenci
deltalabLP ItalianaTechlab Inc.helena-bioscienceultimednihon kohdenErbaErba Lachema s.r.o.PrevecalBioSystems S.A.