strona główna | Mikrobiologia
Rozmiar treści:
powiększ rozmiar treści na stronie
ustaw normalny rozmiar treści na stronie
zmniejsz rozmiar treści na stronie

Mikrobiologia

wyślij drukuj pdf


Krążki diagnostyczne

X+V FAKTOR

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej rutynowej identyfikacji Haemophilus spp. z materiału klinicznego.

X-FAKTOR

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej rutynowej identyfikacji Haemophilus spp. z materiału klinicznego.

V+K

Krążki diagnostyczne przeznaczone do selektywnej izolacji Neisseria meningitidis (vankomycin + colistin).

V-FAKTOR

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej rutynowej identyfikacji Haemophilus spp. z materiału klinicznego.

OPTOCHINA

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej wstępnej detekcji Streptococcus pneumoniae.

NOWOBIOCYNA

Krążki diagnostyczne do różnicowania koagulazo-ujemnych gronkowców za pomocą testu wzrostowego.

NITROCEFIN

Krążki diagnostyczne przeznaczone są szybkiego wykrywania enzymu ß-laktamazy w przypadku Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae oraz bakterii beztlenowych

BACYTRACYNA S

Krążki diagnostyczne przeznaczone do prostej rutynowej identyfikacji wstępnej ß-hemolizujących paciorkowców z grupy A.

BACYTRACYNA 10 UI

Krążki diagnostyczne przeznaczone do selektywnej izolacji Haemophilus spp.

Książki kodów

Książka kodów do zestawu STAPHYtest 24

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu STAPHYtest 16

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu ENTEROtest 16

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu ENTERO-Rapid 24

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu CANDIDAtest 21 (elektroniczna)

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

Książka kodów do zestawu ANAEROtest 23

Książki kodów są diagnostycznymi rejestrami, zawierającymi uporządkowane listy kombinacji wyników pojedynczych testów (+/-) w postaci kodów numerycznych – profili, określanych w ww. sposób. Profile są w rejestrach uporządkowane narastająco wg wartości numerycznych, co umożliwia użytkownikowi szybką orientację w rejestrze.

MIKRO-LA-TEST odczynniki

Odczynnik do testu ACETOINA

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu AZOTANY

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu FENYLOALANINA

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu FOSFATAZA

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu HIPPURAT

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu INDOL

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu OKSYDAZA

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Odczynnik do testu PYR

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Parafinowy olej sterylizowany

Odczynniki są substancjami umożliwiającymi wizualizacje przebiegu reakcji dzięki zmianie barw, lub lepszemu uwidocznieniu barw. Pakowane pojedynczo odczynniki dostarczane są do zestawów identyfikacyjnych oraz do pasków detekcyjnych.

Paski

VPtest

Test przeznaczony do szybkiej detekcji produkcji acetoiny (test Voges-Proskauer).

PYRAtest

Test przeznaczony do szybkiej identyfikacji rodzaju Enterococcus oraz Streptococcus pyogenes z kultury bakteryjnej w wyniku dodatniej reakcji z pyrrolidonylarylamidazą.

OXItest

Test przeznaczony do detekcji bakteryjnej cytochromoksydazy.

ONPtest

Test przeznaczony do wykrywania ß-galaktozydazy –wewnątrzkomórkowego enzymem katalizującego rozszczepienie laktozy

INDOXYLtest

Test odczynnikowy przeznaczony do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej bakterii Moraxella catarrhalis, przedstawicieli rodzaju Campylobacter

INDOLtest

Przeznaczony jest do szybkiego oznaczania reakcji indolowej jako degradacyjnego produktu bakteryjnego metabolizmu tryptofanu. Do szybkiego oznaczania szczepów E. coli, przesiewowego różnicowania indol-dodatnich i indo-ujemnych rodzajów bakteryjnych.

HIPPURATtest

Test przeznaczony do wykrywania zdolności szczepów bakteryjnych do hydrolizy hippuranu sodu. Zalecany do wstępnej identyfikacji paciorkowców grupy B, Gardnerella vaginalis oraz Campylobacter jejuni.

COLItest

Test o wysokiej swoistości do szybkiej identyfikacji Escherichia coli na bazie określenia ß-glukuronidazowej aktywności i wykrycia powstawania indolu.

β-LACTAMtest

Przeznaczony jest do szybkiego wykrywania aktywności bakteryjnej ß–laktamazy metodą acydometryczną rodzajów Staphylococcus, Neisseria, Haemophilus.

Programy identyfikacyjne

Program Identyfikacyjny TNW PRO 6.5 PL Win 1250 - licencja roczna

Aktywna wersja programu TNW PRO 6.5 PL Win 1250 na okres 12 miesięcy

Program identyfikacyjny TNW PRO AUTO 6.5 PL Win 1250

Dodatkowo moduł do automatycznego odczytu oraz oceny identyfikacji Możliwość przeprowadzenia manualnej oraz automatycznej identyfikacji Odczyt automatyczny za pomocą 8-kanałowych czytników Thermo Labsystem – Multiskan EX Automatyczny odczyt zastosowany w przypadku następujących zestawów MIKRO-LA-TEST

Program identyfikacyjny TNW PRO 6.5 PL Win 1250

Interaktywny przebieg identyfikacji lub przebieg identyfikacji partiami Wsparcie schematów inokulacyjnych oraz ich import z innych systemów programowych Eksport danych do archiwum a ponadto eksport danych do innych systemów programowych Wprowadzenie przechowywania danych

Program identyfikacyjny TNW LITE 6.5 PL Win 1250

Znacząco przyspieszony algorytm identyfikacji Wprowadzenie nowego algorytmu oceny, za pomocą metodyki prawdopodobieństwa a także metodyki dystansu (większa dokładność identyfikacji) Ulepszony algorytm wyboru dodatkowych testów propozycji identyfikacyjnych do wskazanych wyników identyfikacji

Testy

URE-HPtest

Zestaw przeznaczony do szybkiej identyfikacji Helicobacter pylori z próbki bioptycznej w czasie ok. 4 godzin.

STREPTOtest 24

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do ostatecznej identyfikacji gatunków rodzajów Streptococcus i Enterococcus w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych. Książka kodów w zestawie.

STAPHYtest 24

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji gatunków z rodzaju Staphylococcus w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych.

STAPHYtest 16

Zestaw przeznaczony do identyfikacji ważnych przedstawicieli z rodzaju Staphylococus w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 16 cech biochemicznych.

OFtest

Zestaw przeznaczony do szybkiego różnicowania fermentatywnego i oksydatywnego metabolizmu glukozy na zmodyfikowanym podłożu Hugh Leifsona w czasie 2-4 godzin.

NEISSERIAtest

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji bakterii z rodziny Neisseriaceae, przede wszystkim N. gonorrhoeae i N. meningitidis oraz Moraxella (Branhamella) catarrhalis, w czasie 4 oraz 24 godzin, z wykorzystaniem 8 cech biochemicznych. Tabela różnicująca w zestawie.

NEFERMtest 24 N

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji bakterii niefermentujących w czasie 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych. Książka kodów w zestawie.

ENTEROtest 24 N

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji gatunków bakterii fermentujących z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae w czasie 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych. Książka kodów w zestawie.

ENTEROtest 24

Odczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji gatunków bakterii fermentujących z rodzin Enterobacteriaceae i Vibrionaceae w czasie 24 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych.

ENTEROtest 16

Zestaw przeznaczony do identyfikacji istotnych gatunków fermentujących bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 16 cech biochemicznych.

ENTERO-Screen

Zestaw przeznaczony do szybkiej identyfikacji najczęściej spotykanych fermentujących bakterii jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae w czasie do 4 godzin, z wykorzystaniem 8 cech biochemicznych. Tabela różnicująca oraz indeks profili w zestawie.

ENTERO-Rapid 24

Zestaw przeznaczony do szybkiej identyfikacji gatunków fermentujących bakterii jelitowych z rodziny Enterobacteriaceae w czasie do 4 godzin, z wykorzystaniem 24 cech biochemicznych.

EN-COCCUStest

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji najważniejszych klinicznie przedstawicieli z rodzaju Enterococcus (paciorkowce kałowe) w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 8 cech biochemicznych. Tabela różnicująca oraz indeks profili w zestawie.

CANDIDAtest 21

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do identyfikacji 34 gatunków grzybów drożdżopodobnych, w czasie do 24 godzin, z wykorzystaniem 21 cech biochemicznych. Tabela różnicująca oraz indeks profili w zestawie.

CANDIDA-Screen

Bezodczynnikowy zestaw przeznaczony do przesiewowego różnicowania 13 z najczęstszych, klinicznie istotnych, gatunków grzybów drożdżopodobnych, w czasie do 24 godzin. Książka kodów w zestawie.

ANAEROtest 23

Zestaw przeznaczony do identyfikacji bakterii beztlenowych, w czasie 24-48 godzin, z wykorzystaniem 23 cech biochemicznych.

Testy do badań wody

mOXItest

Test przeznaczony do szybkiego wykrycia obecności oksydazy cytochromowej oksydazododatnich bakterii.

mCOLItest

Test przeznaczony do szybkiej jakościowej identyfikacji Escherichia coli.

Nośniki zawiesiny

Nośnik zawiesiny do STREPTOtest 24

Nośniki zawiesiny są mediami wzbogaconymi do przygotowania zawiesin bakterii.

Nośnik zawiesiny do NEISSERIAtest

Nośniki zawiesiny są mediami wzbogaconymi do przygotowania zawiesin bakterii.

Nośnik zawiesiny do ANAEROtest 23

Nośniki zawiesiny są mediami wzbogaconymi do przygotowania zawiesin bakterii.

Szybki kontakt

 

Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
tel./fax (32) 270 61 35
tel./fax (32) 237 86 21
e-mail: borpol@borpol.com.pl

Producenci
deltalabLP ItalianaTechlab Inc.helena-bioscienceultimednihon kohdenErbaErba Lachema s.r.o.PrevecalBioSystems S.A.