strona główna | Weterynaria | Odczynniki i zestawy diagnostyczne
Rozmiar treści:
powiększ rozmiar treści na stronie
ustaw normalny rozmiar treści na stronie
zmniejsz rozmiar treści na stronie

Odczynniki i zestawy diagnostyczne

wyślij drukuj pdf


Chemia Kliniczna

Żelazo – ferrozyna

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – ferrozyna, 560 nm W zestawie zawarty jest standard.

Żelazo – chromazurol

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna - chromazurol B, 625 nm W zestawie zawarty jest standard.

Zdolność wiązania żelaza TIBC

Zestaw dwuskładnikowy, chlorek żelazowy, węglan wodorotlenku magnezu

Wapń Arsenazo

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – Arsenazo III, 650 nm W zestawie zawarty jest standard.

Wapń - MTB

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – błękit metylotymolowy, 610 nm W zestawie zawarty jest standard.

Triglicerydy

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – oksydaza/peroksydaza, 500 nm W zestawie zawarty jest standard.

Mocznik / Bun UV

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna ureaza/GDH, 340nm W zestawie zawarty jest standard.

Mocznik / Bun KOLOR

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – ureaza/salicylan, 600 nm W zestawie zawarty jest standard.

Magnez

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna - błękit ksylidylu, 520 nm W zestawie zawarty jest standard.

Lipaza KOLOR

Zestaw dwuskładnikowy, odczynniki gotowe do użycia, met. kolorymetryczna – 570 nm W zestawie zawarty jest standard.

Kwas moczowy

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – urykaza/peroksydaza, 520 nm W zestawie zawarty jest standard.

Kreatynina

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – kwas pikrynowy, 500 nm W zestawie zawarty jest standard.

Kinaza kreatynowa –MB (CK-MB)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Kinaza kreatynowa (CK)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Glukoza

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna - oksydaza/peroksydaza, 500 nm W zestawie zawarty jest standard.

Gamma glutamylotransferaza (GGT)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 405 nm

Fruktozaimna

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kinetyczna - NBT, 530 nm W zestawie zawarty jest standard.

Fruktoza

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – heksokinaza / izomeraza fosfoglukozowa, 340 nm W zestawie zawarty jest standard.

Fosforan pirydoksalu

Odczynnik dodatkowy do ALT i AST – metod zalecanych przez IFCC

Fosfor

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – fosforomolibdenian, 340 nm W zestawie zawarty jest standard.

Fosfataza kwaśna ( ACP )

Zestaw do oznaczania fosfatazy kwaśnej całkowitej i niesterczowej, met. kinetyczna – naftylofosforan, 405 nm

Fosfataza alkaliczna (ALP) DEA

Odczynniki ciekłe, bufor DEA, met. kinetyczna, 405 nm

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) - IFCC

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – pirogronian, 340 nm

Deaminaza adenozynowa (ADA)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. kinetyczna – dehydrogenaza adenozyno-glutaminianowa, 340 nm

Cytrynian

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna – liaza cytrynianowa / dehydrogenaza jabłczanowa, 340 nm W zestawie zawarty jest standard.

Cholinoesteraza

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – butyrylotiocholina, 405 nm

Cholesterol LDL odczynnik strącający

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia – siarczan poliwinylu / glikol polietylenowy

Cholesterol LDL Direct

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, met. bezpośrednia – detergent, 540 nm W zestawie zawarty jest kalibrator.

Cholesterol HDL Direct

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, met. Bezpośrednia – detergent, 600 nm W zestawie zawarty jest kalibrator.

Cholesterol HDL (zestaw)

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, met. strąceniowa – fosforowolframian/Mg++, 500 nm W zestawie zawarty jest standard.

Cholesterol HDL - odczynnik strącający

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia – fosforowolframian/Mg++ W zestawie zawarty jest standard.

Cholesterol

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – oksydaza/peroksydaza, 500 nm

Bilirubina całkowita i bezpośrednia

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna - kwas sulfanilowy, 540 nm

Bilirubina całkowita

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna - kwas sulfanilowy, 540 nm

Bilirubina bezpośrednia

Odczynniki ciekłe, met. kolorymetryczna - kwas sulfanilowy, 540 nm

Białko w moczu i PMR

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. Kolorymetryczna - czerwień pirogalolu, 600 nm

Białko całkowite

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna, biuretowa, 545 nm

Aminotransferaza asparaginowa (AST/GOT)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Aminotransferaza alaninowa (ALT/GPT)

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna – IFCC, 340 nm

Albumina

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia, met. kolorymetryczna – zieleń bromokrezolowa, 630 nm

α-Amylaza trzustkowa

Odczynniki ciekłe, gotowe do użycia, met. kinetyczna, inmunosupresja, 405 nm

α-Amylaza EPS - IFCC

Odczynniki ciekłe, met. kinetyczna

α-Amylaza direct substrate

Odczynnik ciekły, gotowy do użycia

Turbidymetria

Transferyna

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm

Składnik dopełniacza C4

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Składnik dopełniacza C3

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Prealbumina

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, NOWOŚĆ

Immunoglobulina M (IgM)

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Immunoglobulina G (IgG)

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm

Immunoglobulina A (IgA)

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Hemoglobina A1c

Zestaw na analizatory automatyczne, dostępne aplikacje na większość analizatorów biochemicznych.

Ferrytyna

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm

Czynnik reumatoidalny (RF)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 650 nm.

Białko C-reaktywne (CRP) - hs

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa WYSOKA CZUŁOŚĆ, 540 nm.

Białko C-reaktywne (CRP)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm.

Apolipoproteina B (Apo B)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Apolipoproteina A-I (Apo A-I)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Antytrombina III

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 340 nm

Albumina w moczu (mikroalbuminuria)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm.

β2-Mikroglobulina

Met. turbidymetryczna, ilościowa.

α1 – Kwaśna glikoproteina

Zestaw jednoodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa.

Anty-streptolizyna O (ASO)

Zestaw dwuodczynnikowy, met. turbidymetryczna, ilościowa, 540 nm.

Chromatografia Mikrokolumnowa

Metanefryny

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna, PISANO. W zestawie zawarty jest standard.

Kwas wanilino-migdałowy

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna W zestawie zawarty jest standard.

Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA)

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna W zestawie zawarty jest standard.

Kwas 5-aminolewulinowy (ALA)/Porfobilinogen (PBG)

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna W zestawie zawarty jest standard ALA.

Hemoglobina A1C

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna, niezależna od temperatury, zestaw nie wymagający kalibracji

17-Ketosteroidy

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna, ZIMMERMANN W zestawie zawarty jest standard.

17-Hydroksy-kortikosteroidy

Metoda chromatograficzno-spektrofotometryczna, PORTER-SILBER. W zestawie zawarty jest standard.

Immunofluorescencja Pośrednia

Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA

Tarczyca małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwko nDNA / AMA / ASMA

Crithidia luciliae/nerka szczura/żołądek szczura. Same szkiełka z substratem.

Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE

Crithidia luciliae IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym AStMA

Mięśnie poprzecznie prążkowane szczura. Same szkiełka z substratem.

Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA

Żołądek szczura FITC/Evans (R) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy AACA

Nadnercze małpy Same szkiełka z substratem

Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA

Trzustka małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną

Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA

Przełyk małpy IgG FITC/Evans (M) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną

Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA

Przełyk małpy FITC/Evans - IgA Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej GBMA

Nerka małpy Same szkiełka z substratem

Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA

Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA

Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM

Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA

Przeciwciała przeciwko AMA / ASMA / APCA

Nerka/żołądek szczura FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami AMA, ASMA

Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA

Przełyk małpy IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2

Komórki HEp-2 IgG FITC/Evans Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (DUO) – HEp-2/ML

Komórki HEp-2/wątroba małpy Same szkiełka z substratem

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA - RL

Wątroba szczura FITC/Evans (R) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA

Nerka szczura FITC/Evans (R) Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami

Oznaczenia Rutynowe

HELENA THROMBOPLASTIN-LI

Ciekła tromboplastyna do oznaczania czasu protrombinowego (PT), ISI bliskie 1.0 - Stabilność tromboplastyny po otwarciu fiolki 1 miesiąc w temp. 2...6°C. - Możliwość przygotowania dowolnych ilości odczynnika roboczego (tromboplastyna + chlorek wapnia 1:1); stabilność odczynnika roboczego 10 dni w temp. 2...6°C. - Zestaw o najdłuższej stabilności na rynku.

FIBRYNOGEN (ZESTAW) AC 4, Seria C

Zestaw do oznaczania fibrynogenu: trombina , bufor , kalibrator. - Stężenie trombiny (50 jedn./ml)

FIBRYNOGEN (ZESTAW)

Kompletny zestaw do oznaczania fibrynogenu: trombina, bufor weronalowy, kalibrator , kaolin. - Wysokie stężenie trombiny (100 jedn./ml) Stabilność rozpuszczonego odczynnika – 7 dni w temp. 2...6°C lub 1 miesiąc w temp. -20°C

FIBRYNOGEN (ODCZYNNIK)

Odczynnik (trombina) do oznaczania fibrynogenu. - Wysokie stężenie trombiny (100 jedn./ml) - Stabilność rozpuszczonego odczynnika – 7 dni w temp. 2...6°C

CZAS TROMBINOWY (TT)

Odczynnik do oznaczania czasu trombinowego • Niskie stężenie trombiny - 3 jedn./ml • Czułość na stężenia fibrynogenu < 70 mg/dl

APTT-SiL PLUS

Zestaw do oznaczania APTT, liofilizat, aktywator- krzemionka, chlorek wapnia w zestawie. Czuły na antykoagulant tocznia. Stabilność odczynnika po otwarciu 30 dni w temp. 2...8°C.

APTT-SiL MINUS

Zestaw do oznaczania APTT, odczynnik ciekły, aktywator – krzemionka , chlorek wapnia w zestawie. Zestaw przeznaczony do oznaczeń czynników krzepnięcia Stabilność odczynnika po otwarciu 30 dni w temp. 2...8°C.

APTT-ES

Zestaw do oznaczania APTT, odczynnik ciekły, aktywator - kwas elagowy, chlorek wapnia w zestawie. - Stabilność odczynnika przechowywanego w temp. 2...6°C do daty ważności.

Fibrynoliza-D-Dimery

HELENA D-DIMER

Lateksowy półilościowy test aglutynacyjny do oznaczania D-dimerów w surowicy lub osoczu. Kompletny zestaw z kontrolami, mieszadełkami i kartami testowymi.

Auto Red D-DIMER 700

Metoda turbidymetryczna ilościowa – 650-700 nm. Zestaw przeznaczony m.in. na analizatory automatyczne produkcji: Sysmex, Behnk (Thrombolyzer), Roche (Hitachi). Lateks, bufor i diluent gotowe do użycia i stabilne do daty ważności.

Auto Blue D-DIMER 400

Metoda turbidymetryczna ilościowa – 400 nm. Zestaw przeznaczony m.in. na analizatory koagulologiczne produkcji: Helena (AC-4), Helena Seria C, Stago, IL. Lateks, bufor i diluent gotowe do użycia i stabilne do daty ważności.

Czynniki Krzepnięcia

Czynnik XII

Osocze substratowe z niedoborem czynnika XII (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik XI

Osocze substratowe z niedoborem czynnika XI (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik X

Osocze substratowe z niedoborem czynnika X (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik VIII

Osocze substratowe z niedoborem czynnika VIII (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik VII

Osocze substratowe z niedoborem czynnika VII (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik V

Osocze substratowe z niedoborem czynnika V (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik IX

Osocze substratowe z niedoborem czynnika IX (od dawców z niedoborem wrodzonym)

Czynnik II

Osocze substratowe z niedoborem czynnika II (uzyskane drogą immunologiczną)

Metody Chromogenne

Chromogenne Białko C

Zestaw do oznaczania białka C

Chrom Z - Plazminogen

Zestaw do oznaczania plazminogenu

Chrom Z - AT III (anty Xa)

Zestaw do oznaczania antytrombiny III.

Metody Krzepnięcioiwe

PCA Ratio Test

Zestaw do oznaczania oporności na aktywne białko C (APC).

Białko S

Zestaw do oznaczania białka S metodą krzepnięciową

Antykoagulant Tocznia (LA)

DRVVT SCREEN

Test przesiewowy z użyciem rozcieńczonego jadu żmii Russella.

DRVVT CONFIRM

Test potwierdzający do stosowania w połączeniu z DRVVT SCREEN.

Testy Elisa

Czynnik von Willebranda

Test ELISA do ilościowego oznaczania czynnika von Willebranda w osoczu.

Białko S (wolne)

Monoklonalny test ELISA do ilościowego oznaczania wolnego białka S w osoczu

Białko S (całkowite i wolne)

Test ELISA do ilościowego oznaczania białka S (całkowitego i wolnego) w osoczu.

Białko C

Test ELISA do ilościowego oznaczania białka C w osoczu.

Metody Manualne

SAS-MX Serum Protein Split Beta

Kompletny zestaw do rozdziału białek surowicy na 6 frakcji; przeznaczony również do badań w moczu i PMR; nie wymaga użycia metanolu/etanolu.

SAS-MX Serum Protein

Kompletny zestaw do rozdziału białek surowicy na 5 frakcji; przeznaczony również do badań w moczu i PMR; nie wymaga użycia metanolu/etanolu.

SAS-MX Immunofix

Zestaw do immunofiksacji w próbkach surowicy, moczu lub PMR, zawierający antysurowice. Mocz nie wymaga zagęszczenia.

Metody Zautomatyzowane

SAS-1 Serum Protein Split Beta

Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na 6 frakcji; nie wymaga metanolu/etanolu.

SAS-1 Serum Protein

Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy na 5 frakcji; nie wymaga metanolu/etanolu.

SAS-1 Immunofix

Zestaw do immunofiksacji w próbkach surowicy, moczu lub PMR, zawierający antysurowice. Mocz nie wymaga zagęszczenia.

Materiały Kontrolne

Zestaw kontroli do IFE

Zestaw surowic kontrolnych do immunofiksacji: IgM, IgG κ i IgA λ

Surowica kontrolna Kemtrol - prawidłowa

Surowica kontrolna prawidłowa do białek surowicy zmianowana dla wszystkich zestawów Heleny.

Surowica kontrolna Kemtrol - patologiczna

Surowica kontrolna patologiczna do białek surowicy zmianowana dla wszystkich zestawów Heleny.

Materiały kontrolne

Zestaw referencyjny INR

3 zestawy osoczy kontrolnych z certyfikowanymi wartościami INR. Wartości przypisane przy użyciu referencyjnej tromboplastyny WHO.

Zestaw kontroli do D-dimerów

Dwa poziomy osoczy kontrolnych: niski i wysoki.

SAC-2

Specjalne mianowane patologiczne osocze kontrolne - PT, APTT, fibrynogen, czynniki: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII i von Willebranda; plazminogen, AT-III, kofaktor ristocetyny, białko C, białko S (całkowite i wolne)

SAC-1

Specjalne mianowane normalne osocze kontrolne - PT, APTT, fibrynogen, czynniki: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII i von Willebranda; plazminogen, AT-III, kofaktor ristocetyny, białko C, białko S (całkowite i wolne)

Norm-Trol 1

Osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III.

Kontrola dodatnia LA

Kontrola dodatnia przygotowana z ludzkich osoczy dodatnich na antykoagulant tocznia.

Ab-Trol 3

Osocze patologicznie - mocno przedłużone.

Ab-Trol 2

Osocze patologicznie - umiarkowanie przedłużone.

Materiały kalibracyjne

SARP

Specjalne mianowane osocze referencyjne - PT, APTT, fibrynogen, czynniki: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII i von Willebranda; plazminogen, AT-III, kofaktor ristocetyny, białko C, białko S (całkowite i wolne)

Kalibrator fibrynogenu

Kalibrator do fibrynogenu, przeznaczony do stosowania z trombiną (nr kat. 5374, 5378) lub zestawem do oznaczania fibrynogenu (nr kat. 5376).

Odczynniki dodatkowe

Kaolin

Zawiesina kaolinu 3.0 g/l do oznaczeń fibrynogenu

Chlorek wapnia

Do stosowania w oznaczeniach APTT.

Bufor weronalowy Owrena

Bufor używany do rozcieńczeń osoczy w oznaczeniach fibrynogenu i czynników krzepnięcia.

Chromatografia mikrokolumnowa - kontrole

Mocz kontrolny

Białko w moczu (czerwień pirogalolu), albumina (turbidymetria), kwas 5-aminolewulinowy (ALA), kwas 5-hydroksyindolooctowy, 17-hydroksykortikosteroidy, 17-ketosteroidy, metanefryny, kwas wanilinomigdałowy

Hemoglobina A1C - poziom podwyższony

HbA1c – wartości podwyższone (met. turbidymetryczna i chromatograficzna)

Hemoglobina A1C - poziom normalny

HbA1c – wartości prawidłowe (met. turbidymetryczna i chromatograficzna)

Kalibratory, standardy, kontrole

Hemoglobina A1c - poziom normalny

HbA1c – wartości prawidłowe (met. turbidymetryczna i chromatograficzna)

Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom II

ASO, CRP, RF

Surowica kontrolna reumatoidalna – poziom I

ASO, CRP, RF

Surowica kontrolna proteinowa – poziom II

Surowica kontrolna do białek specyficznych - IgG, IgA, IgM, C3, C4, transferyna, ferrytyna, CRP-hs, α1-glikoproteina, prealbumina, ATIII

Surowica kontrolna proteinowa – poziom I

Surowica kontrolna do białek specyficznych - IgG, IgA, IgM, C3, C4, transferyna, ferrytyna, CRP-hs, α1-glikoproteina, prealbumina, ATIII

Surowica kontrolna lipidowa – poziom II

Triglicerydy, cholesterol, cholesterol HDL/LDL – metoda bezpośrednia i strącająca, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B

Surowica kontrolna lipidowa – poziom I

Triglicerydy, cholesterol, cholesterol HDL/LDL – metoda bezpośrednia i strącająca, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B

Mocz kontrolny

Albumina (turbidymetria), białko w moczu (czerwień pirogalolu), kwas 5-aminolewulinowy (ALA), kwas 5-hydroksyindolooctowy, 17-hydroksykortikosteroidy, 17-ketosteroidy, metanefryny, kwas wanilinomigdałowy

Kalibratory proteinowe

Zestaw ciekłych kalibratorów do białek specyficznych - pięć poziomów stężeń: IgA, IgG, IgM, C3, C4, transferyna, α1- kwaśna glikoproteina, antytrombina III, prealbumina (BCR 470)

Hemoglobina A1c – poziom podwyższony

HbA1c – wartości podwyższone (met. turbidymetryczna i chromatograficzna)

HbA1C

Standard do zestawu HbA1C (nr kat. 13044)

Apolipoproteina B

Standard – WHO/IFCC SP3-07

Apolipoproteina A-I

Standard – WHO/IFCC SP1-01

Kalibratory, standardy, kontrole

Surowica kontrolna lipidowa – poziom II

Triglicerydy, cholesterol, cholesterol HDL – bezpośredni i strącający, cholesterol LDL – bezpośredni i strącający, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B

Surowica kontrolna lipidowa – poziom I

Triglicerydy, cholesterol, cholesterol HDL – bezpośredni i strącający, cholesterol LDL – bezpośredni i strącający, apolipoproteina A-I, apolipoproteina B

Surowica kontrolna biochemiczna – poziom II

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Surowica kontrolna biochemiczna – poziom I

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poziom II

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, α-amylaza trzustkowa, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, HDL bezpośredni, LDL bezpośredni, cholinoesteraza, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Surowica kontrolna biochemiczna (ludzka) – poziom I

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, α-amylaza trzustkowa, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, HDL bezpośredni, LDL bezpośredni, cholinoesteraza, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, magnez, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Surowica kontrolna CK-MB i CK

CK-MB, CK

Mocz kontrolny

Białko w moczu (czerwień pirogalolu), albumina (turbidymetria), kwas 5-aminolewulinowy (ALA), kwas 5-hydroksyindolooctowy, 17-hydroksykortikosteroidy, 17-ketosteroidy, metanefryny, kwas wanilinomigdałowy

Kontrole do ADA – poziom I i II

Wartości kontroli spójne z wartością kontroli BCR-647 (IRMM)

Kalibrator HDL/LDL

Kalibrator do HDL/LDL metoda bezpośrednią

Kalibrator biochemiczny (ludzki)

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, HDL bezpośredni, LDL bezpośredni, cholinoesteraza, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Kalibrator biochemiczny

Albumina, ACP, ALP, ALT/GPT, AST/GOT, α-amylaza, białko całkowite, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki, cholesterol, CK, fosfor, GGT, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, LDH, lipaza, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń, żelazo

Bilirubina – standard

Standard do bilirubiny całkowitej – SRM 916a

Szybki kontakt

 

Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
tel./fax (32) 270 61 35
tel./fax (32) 237 86 21
e-mail: borpol@borpol.com.pl

Producenci
deltalabLP ItalianaTechlab Inc.helena-bioscienceultimednihon kohdenErbaErba Lachema s.r.o.PrevecalBioSystems S.A.