strona główna | Testy
Rozmiar treści:
powiększ rozmiar treści na stronie
ustaw normalny rozmiar treści na stronie
zmniejsz rozmiar treści na stronie

Testy

wyślij drukuj pdf


Autoimmunologia ELISA - BIOSYSTEMS

Przeciwciała przeciwko SSB (La)

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczony antygen ludzki

Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie Tg

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczona ludzka tyreoglobulina

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgG

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG. Rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgA

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgA. Rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia

Przeciwciała przeciwko SSA (Ro)

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczony antygen ludzki

Przeciwciała przeciwko Sm/RNP

Test ilościowy i jakościowy. Oczyszczony antygen ludzki

Przeciwciała przeciwko Sm

5 Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczony antygen ludzki

Przeciwciała przeciwko Scl70

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczony antygen Scl70

Przeciwciała przeciwko saccharomyces cerevisiae IgG/IgA - ASCA-IgG/IgA

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA. Wysoko oczyszczony mannan z Saccharomyces cerevisiae

Przeciwciała przeciwko rybosomalnemu białku P - Rib- P

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczone rybosomalne białka P (P0, P1 i P2)

Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej - TPO

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczona ludzka peroksydaza tarczycowa

Przeciwciała przeciwko nukleosomom - NCL

Test ilościowy i jakościowy. Ludzkie nukleosomy

Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie MPO - pANCA

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczona mieloperoksydaza

Przeciwciała przeciwko Jo1

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczony antygen Jo1

Przeciwciała przeciwko histonom - HIST

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczone histony (H1, H2A, H2B, H3 i H4)

Przeciwciała przeciwko fosfolipidom IgG/IgM - APLA

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM. Mieszanina kardiolipiny, fosfatydyloseryny, fosfatydyloinozytolu, kwasu fosfatydowego i β2-glikoproteiny 1.

Przeciwciała przeciwko dsDNA

Test ilościowy i jakościowy dsDNA

Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgG

Test ilościowy w klasie IgG. Deaminowane peptydy gliadyny (DGP)

Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgA

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgA. Deaminowane peptydy gliadyny (DGP)

Przeciwciała przeciwko centromerom B - CENP-B

Test ilościowy i jakościowy. Rekombinowane białko B centromerów

Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych - GBM

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczona GMB

Przeciwciała przeciwko aneksynie V IgG/IgM - ANX

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM. Wysoko oczyszczona aneksyna V

Przeciwciała przeciwko β2- glikoproteinie 1 IgG/IgM - β2-GP1

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM. Wysoko oczyszczona β2-glikoproteina 1

Przeciwciała przeciwko proteinazie 3 PR3 - cANCA

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczona proteinaza 3.

Przeciwciała przeciwinsulinowe - INS

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA. Mieszanina oczyszczonej insuliny wołowej, świńskiej i rekombinowanej ludzkiej.

Przeciwciała przeciw- gliadynowe AGA – IgG/IgA

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA

Przeciwciała antykardiolipinowe ACA – IgG/IgM

Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM. Kardiolipina i β2-glikoproteina 1

Przeciwciała antycytrulinowe ACPA

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczone białko cytrulinowe.

Przeciwciała przeciwmitochondrialne typu M2 - M2

Test ilościowy i jakościowy. Wysoko oczyszczony antygen mitochondrialny typu M2.

ENA-6 - SCREENING

Przesiewowy test jakościowy. Mieszanina rozpuszczalnych antygenów jądrowych: SSA (Ro), SSB (La), Sm, Sm/RNP, Jo-1 i Scl70.

ENA-4 - PROFIL

Test jakościowy.

ANA - SCREENING

Przesiewowy test jakościowy. Mieszanina oczyszczonych antygenów: SSA52, SSA60, SSB (La), Sm/RNP,RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB, SmD, SmE, SmF, SmG, Scl70, Jo1, dsDNA, ssDNA, polinukleosomy, mononukleosomy, histony H1, histony H2A, histony H2B, histony H3, histony H4, PMScl-100 i centromery B.

Gastroenterologia - testy TECHLAB

SHIGA TOXIN QUIK CHEK

SHIGA TOXIN QUIK CHEK firmy Techlab to szybki immunoenymatyczny test płytkowy do wykrywania toksyn E.coli

Tox A/B Quick Chek

Tox A/B Quick Chek - szybki test płytkowy do wykrywania toksyny A i B Clostridium difficile. Kontrole w zestawie.

LEUKO EZ VUE

LEUKO EZ VUE - szybki test płytkowy przeznaczony do różnicowania biegunek zapalnych (wywoływanych takimi patogenami jak Shigella, Salmonella, Campylobacter, toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile) od niezapalnych (wywoływanych wirusami i większością pasożytów).

IBD-SCAN

IBD-SCAN - Ilościowy test ELISA wykrywający laktoferynę w kale.

IBD-CHEK

IBD-CHEK - jakościowy test ELISA do wykrywania laktoferyny, markera leukocytów w kale i wskaźnika zapalenia jelitowego. Pierwsza nieinwazyjna metoda odróżniania nieswoistego zapalenia jelit (IBD) od zespołu nadwrażliwego jelita grubego (IBS).

IBD EZ VUE

IBD EZ VUE - jakościowy test płytkowy wykrywający laktoferynę w kale.

Giardia/Cryptosporidium Chek

Giardia/Cryptosporidium Chek - jakościowy test ELISA do wykrywania antygenu powierzchniowego Giardia lamblia i antygenu oocyst Cryptosporidium w próbkach kału.

Giardia II

Giardia II -test ELISA do wykrywania antygenu cyst Giardia lamblia w próbkach kału, wykrywający białko otoczkowe cysty (CWP) Poziom wykrywalności: 3 ng/ml antygenu

Entamoeba Histolytica II

Entamoeba Histolytica II - test ELISA 2-giej generacji do wykrywania adhezyny Entamoeba histolytica w próbkach kału. Wykrywalność: 0.2 – 0.4 ng adhezyny w studzience.

Cryptosporidium II

Cryptosporidium II - test ELISA do wykrywania antygenu oocyst Cryptosporidium w próbkach kału.

Clostridium difficile TOX A/B IITM Test

Test ELISA do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile.

Clostridium difficile TOX A/B II z Fecal-Quik-Prep

Test ELISA do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile.

Clostridium difficile Quik Chek

Test immunochromatograficzny (płytkowy) do wykrywania antygenu C. difficile – dehydrogenazy glutaminianowej (GDH)

C. PERFRINGENS ENTEROTOXIN TEST

Test ELISA do wykrywania enterotoksyny Clostridium perfringens.

C. difficile Toxin/Antitoxin Kit

C. difficile Toxin/Antitoxin Kit firmy Techlab - Hodowla tkankowa

C. DIFFICILE TOX-B TEST

C. DIFFICILE TOX-B TEST firmy Techlab - Hodowla tkankowa

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE firmy Techlab to szybki test płytkowy do równoczesnego wykrywania antygenu – dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridium difficile.

C. DIFF CHEK -60

C. DIFF CHEK -60 firmy Techlab to test ELISA do wykrywania antygenu Clostridium difficile – dehydrogenazy glutaminianowej (GDH).

ASCA-CHEK

ASCA-CHEK firmy Techlab to jakościowy test ELISA do wykrywania ASCA w próbkach kału i surowicy. Przeznaczony jako pomoc w różnicowaniu choroby Crohn’a od innych chorób takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i zespół jelita nadwrażliwego (IBS).

Szybkie testy diagnostyczne

TUBERCULOSIS TEST

Test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko TB w klasie IgG, IgM i IgA w krwi pełnej, surowicy i osoczu.

Troponina I

Test płytkowy do wykrywania troponiny I (cTnI) w krwi pełnej, surowicy i osoczu.

Syphilis Test Ultra Sensitive

Ultra czuły test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w krwi pełnej, surowicy i osoczu.

Strep B

Test płytkowy do wykrywania antygenu paciorkowców grupy B w wymazie lub z hodowli.

Strep A

Test płytkowy do wykrywania antygenu Streptococcus grupy A w wymazach z gardła.

ROTAVIRUS

Test płytkowy do wykrywania antygenu rotawirusa w kale.

ROTA/ADENOVIRUS

Test płytkowy do wykrywania antygenów adenowirusa i rotawirusa w kale.

NT-ProBNP TEST

Test płytkowy do wykrywania NT-ProBNP w krwi pełnej, surowicy i osoczu.

Mononukleoza zakaźna (IM)

Test płytkowy do wykrywania mononukleozy zakaźnej w krwi pełnej, surowicy lub osoczu.

Mioglobina

Test płytkowy do wykrywania mioglobiny w krwi pełnej, surowicy i osoczu.

MICROALBUMIN TEST

Test płytkowy do wykrywania mikroalbuminy w moczu.

hFABP

Test płytkowy do wykrywania hFABP w krwi pełnej, surowicy i osoczu.

Helicobacter Pylori w kale

Test płytkowy do wykrywania antygenu H. pylori w kale.

Helicobacter Pylori Antibody

Test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko h. pylori w surowicy i osoczu.

hCG Test

Test płytkowy do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu i surowicy.

HBsAb (Anty-HBs)

Szybki test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenowi powierzchniowego wirusowego zapalenia wątroby typu B w surowicy i osoczu.

FOB Test

Test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale, bez diety.

CRP-hs CARD Test

Półilościowy test płytkowy o wysokiej czułości do wykrywania CRP w surowicy, osoczu i krwi pełnej.

CK-MB/Mioglobina/Troponina I Combo Test

Test płytkowy do wykrywania CK-MB, mioglobiny i troponiny I w krwi pełnej, surowicy i osoczu.

CK-MB TEST

Test płytkowy do wykrywania CK-MB w krwi pełnej, surowicy i osoczu.

Chlamydia Ag

Test płytkowy do wykrywania antygenu Chlamydia w wymazie z szyjki macicy u kobiet oraz w wymazie z cewki moczowej lub w próbkach moczu u mężczyzn.

ADENOVIRUS

Test płytkowy do wykrywania antygenu adenowirusa w kale.

Influenza A/B Test

Test płytkowy do wykrywania wirusa grypy A i B w wymazach z nosa. Między innymi typ A H1N1 (pot. świńska grypa).

HBsAg

Szybki test płytkowy do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusowego zapalenia wątroby typu B w surowicy i osoczu.

Anty - HIV 1/2

Szybki test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) i 2 (HIV-2) w surowicy i osoczu.

Anty - HCV

Szybki test płytkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C w surowicy i osoczu

Testy narkotykowe jednoparametrowe

Tramadol

Test płytkowy w moczu, 300 ng/ml

Trójcykliczne antydepresanty (TCA)

Test płytkowy w moczu, 1000 ng/ml

Propoxyphene/Darvon

Test płytkowy w moczu, 300 ng/ml

Morfina/opiaty (MOR/OPI)

Test płytkowy w moczu, 300 ng/ml

Metamfetamina (MET)

Test płytkowy w moczu, 1000 ng/ml

Metadon (MTD)

Test płytkowy w moczu, 300 ng/ml

Marihuana (THC)

Test płytkowy w moczu, 50 ng/ml

Kotynina (COT)

Test płytkowy w moczu, 200 ng/ml

Kokaina (COC)

Test płytkowy w moczu, 300 ng/ml

Fencyklidyna (PCP)

Test płytkowy w moczu, 25 ng/ml

EDPP

Test płytkowy w moczu, 300 ng/ml

Buprenorfina (BUP)

Test płytkowy w moczu, 10 ng/ml

Benzodiazepiny (BZD)

Test płytkowy w moczu, 300 ng/ml

Barbiturany (BAR)

Test płytkowy w moczu, 300 ng/ml

Amfetamina (AMP)

Test płytkowy w moczu, 1000 ng/ml

Testy narkotykowe wieloparametrowe

SALIVA SCREEN VI

Test płytkowy w ślinie: AMP (50 ng/ml), COC (20 ng/ml), THC (12 ng/ml), MET (50 ng/ml), MOR (40 ng/ml), PCP (10 ng/ml)

SALIVA SCREEN III

Test płytkowy w ślinie: COC (20 ng/ml), THC (12 ng/ml), MET (50 ng/ml). Zestaw zawiera wszystkie potrzebne składniki.

DRUGSCREEN 5

Test płytkowy w moczu: AMP, COC, MET, MOP, THC.

DRUGSCREEN 10

Test płytkowy w moczu: AMP, COC, THC, BZD, TCA, BAR, MET, MOR, MTD, MDMA.

DRUGCONTROL URINE CUP INTEGRA

Szczelny pojemnik na mocz z zabezpieczeniami i z zintegrowanymi testami na: AMP, COC, THC, BZD, TCA, BAR, MET, MOR, MTD, MDMA.

Koagulologia - Testy ELISA

Czynnik von Willebranda

Test ELISA do ilościowego oznaczania czynnika von Willebranda w osoczu.

Białko S (wolne)

Monoklonalny test ELISA do ilościowego oznaczania wolnego białka S w osoczu

Białko S (całkowite i wolne)

Test ELISA do ilościowego oznaczania białka S (całkowitego i wolnego) w osoczu.

Białko C

Test ELISA do ilościowego oznaczania białka C w osoczu.

Szybki kontakt

 

Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice
tel./fax (32) 270 61 35
tel./fax (32) 237 86 21
e-mail: borpol@borpol.com.pl

Producenci
deltalabLP ItalianaTechlab Inc.helena-bioscienceultimednihon kohdenErbaErba Lachema s.r.o.PrevecalBioSystems S.A.